PAUL OKKENHAUG  - TONAR FRÅ TRØNDELAG
   
    

Medvirkende på CD'en

Ellen Westberg Andersen, Knut Stiklestad, Aage Kvalbein, Svein Amund Skara, Trondheim Nye Kammerorkester, dir. Ole Kristian Ruud, Kor 77, dir. Tove Lånkan.

1. TONAR FRÅ TRØNDELAG 11:26
Rapsodi for orkester. Skrevet etter oppdrag fra NRK, Duunklubben og Studentersamfunnet i Oslo i 1957. Oppført i Universitetets Aula 7/11-1957 av Kringkastingsorkesteret under ledelse av Øyvind Bergh ved en minnekveld for Olav Duun. Verket er bygget opp rundt en kulokk fra Frol som binder de andre delene sammen. Disse er: Bruremarsj fra Frosta, Bånsull frå Opdal, Springdans frå Frol og Folketone fra Selbu. Rapsodien er tilegnet hans far, Fredrik Okkenhaug.

2. SEPTEMBERKVELD 2:57
Tekst: Halldis Moren. Komponert 1938 for blandet kor.

3. MORGON 1:32
Tekst: Elias Blix. Komponert 1949 for blandet kor.

4. KJÆRLIGHET FRA GUD 1:09
Tekst: Jens Nikolaj Ludvig Schjørring. Komponert i 1967 til Kirsten og Andreas Okkenhaug's bryllup.

5. HOS GUD ER IDEL GLEDE 3:46
Tekst: Johan Nordahl Brun. Folketone fra Selbu. Arrangert i 1938 for blandet kor og senere for solosang med piano/orgelakkompagnement.

6. DER GÅR ET STILLE TOG 2:06
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson. Komponert 1964 for blandet kor og baryton solo. Kan også synges solo med piano eller orgelakkompagnement.

7. JEG GÅR I FARE HVOR JEG GÅR 2:08
Tekst: Hans Adolf Brorson. Folketone fra Verdal. Arrangert 1938 for solosang og orgel/piano-akkompagnement.

8. VAAGN OP OG SLÅ PÅ DINE STRENGE  1:56
Tekst: Thomas Kingo. Folketone fra Verdal. Arrangert 1938 for solosang og orgel/pianoakkompagnement.

9. BÅNSULL FRÅ OPDAL 1:43
Opptegnet av Helge Dillan. Arrangert for solo-instrument og klaver i 1935.

10. LEGENDE 2:34
Komponert 21/2-1930 for sang og klaver under tittelen "Herrens Moder". I 1936 omarbeidet for cello og klaver og da med tittelen "Legende". Tilegnet vellisten Håkon Hoem.

11. LYRISK DANS 4:05
Komponert i 1937. Paul Okkenhaug vant 1. pris for "Lysrisk Dans" i en konkurranse om den beste orkesterkomposisjonen utlyst av NRK og Norsk Komponistforening.

12. FOLLA 7:05
Fragment. Komponert i 1963 etter oppdrag. Oppført i 1963 i TV i forbindelse med en film fra Jøa om Olav Duun.

13. EG VEIT EI LITA GJENTE 2:05
Tekst: Georg Robert Schirmer. Komponert i 1931 for solosang og klaver.

14. DET VAR I KVELD 2:14
Tekst: Per Sivle. Komponert i 1930 for solosang og klaver. Tilegnet Magnhild Buran.

15. GYLLENLAKK 2:36
Tekst: Henrik Wergeland. Komponert i 1965 for Norsk Tonesamling.

16. LOKK 1:30
Tekst: Arne Garborg (fra "Haugtussa"). Komponert i 1965 og finnes i enkel utgave i Norsk Tonesamling og for solosang med klaver-akkompagnement.

17. SONGEN HENNAR SØBER 3:52
Tekst: Inge Krokann. Komponert i 1940 for solosang med gjennomkomponert akkompagnement.

18. OG NU STÅR BJERKEN I BRUDESLØR 1:05
Tekst: Theodor Caspari. Komponert i 1932 for solosang med klaverakkompagnement.

19. BRINGSEN 1:47
Springdans fra Frol. Kilde er Fredrik Okkenhaug (1880-1960). Arrangert for piano i 1930.

20. BERCEUSE 1:59
Komponert i 1927. På utkastet står "Berceusetema con variationi", men variasjonene finnes ikke. De er muligens aldri blitt nedskrevet.

21. MENUETT 2:10
Nedtegnet av Valborg Sundnes etter båndopptak der Paul Okkenhaug selv spiller.

22. HAUGEBONDEN 2:08
Norsk folketone arrangert for unison sang med akkompagnement for Norsk Tonesamling i 1964. I 1967 ble den arrangert for piano solo.

 
PAUL OKKENHAUG
(1908-75), komponist og organist fra Levanger i Nord-Trøndelag, fikk sin utdannelse ved Oslo Musikkonservatorium, hvor han tok organist-eksamen i 1927. Senere studerte han med komponistene Bjarne Brustad, David Monrad Johansen, Geirr Tveitt og Dagmar Borup. Okkenhaugs produksjon omfatter kor- og orkesterverk, scenemusikk, romanser og sanger, klaver- og orgelmusikk. Sentralt står hans musikk til Olav Gullvågs historiske drama "Spelet om Heilag Olav", som første gang ble oppført i 1954. Hvert år ved olsoktid kommer tusenvis av tilreisende fra inn- og utland til frilufts-scenen på Stiklestad for å oppleve "Spelet". Musikken til dette historiespillet er det eneste av Okkenhaugs produksjon som tidligere er utgitt på plate. Paul Okkenhaug var hovedredaktør for det store verket "Norsk Tonesamling". Han gjorde opptegnelser av rundt 90 folketoner og arrangerte mange av disse. Han virket også som pedagog ved Levanger Lærerskole, Trøndelag Musikkonservatorium og som organist i Frol og Levanger. Han var kjent som en særdeles dyktig orgelimprovisator. For sitt verdifulle kulturarbeid ble Okkenhaug tildelt Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje i gull, Stiklestadprisen og Levanger kommunes kunstnerpris.


MEDVIRKENDE

ELLEN WESTBERG ANDERSEN
Debuterte som sopransanger i Oslo i 1978. Hun har senere hatt en rekke store oppgaver som romanse-, opera- og oratoriesanger, og har medvirket ved flere plateinnspillinger.
 

KNUT STIKLESTAD
Hadde sin debut som barytonsanger i 1987. Han har vært solist ved oratorieoppførelser i Nidarosdomen, og hatt gjesteroller bl.a. ved "Den Nasjonale Scene" i Bergen og ved Kristiansund-operaen.
 

AAGE KVALBEIN
Debuterte som cellist i 1973. Han er en av vårt lands mest etterspurte solister, og har tallrike turneer, plateinnspillinger og priser bak seg. Han er professor ved Norges Musikkhøgskole og aktør i "Oslo Trio".

SVEIN AMUND SKARA
Debuterte som pianist i 1984, og har siden medvirket ved konserter i inn- og utland, bl.a. i USA, også som solist i orkestersammenheng. Har også holdt mange orgelkonserter omkring i landet.

TRONDHEIM NYE KAMMERORKESTER
Ble dannet i 1985, og ledes til daglig av Cecilia Wåhlberg og Frode Hoff med Svein Olav Lyngstad som daglig leder. Det består av et tjuetalls profesjonelle stryker, og er for anledningen utvidet med blåsere fra Trondheim Symfoniorkester. Ved siden av egen konsertvirksomhet, medvirker orkesteret ved større kirkemusikalske oppsetninger i Nidarosdomen.

OLE KRISTIAN RUUD
Tok diplomeksamen ved Sibeliusakademiet i Helsingfors i 1985.  De siste årene har han vært sjefsdirigent i Norrköping symfoniorkester. Ruud er professor i orkesterdireksjon ved Norges Musikkhøgskole.

KOR 77
Består av sangere fra Innherred i Nord-Trøndelag, og har gjort seg bemerket på et høyt kvalitativt nivå, med korsang innen mange ulike stilarter. Koret har samarbeidet med forskjellige instrumentalister og ensembler, og har gjort flere opptak for radio og fjernsyn.

TOVE LÅNKAN
Er fast dirigent for Kor 77, og har tidligere dirigert mange andre kor i Nord-Trøndelag. Hun har hovedfagseksamen i musikk fra Universitetet i Trondheim i 1984, og er til daglig lektor ved Inderøy videregående skole.


PAUL OKKENHAUG
(1908-75), Norwegian composer and organist, was born in Levanger, Nord-Trøndelag, and studied at the Oslo Music Conservatory, where he passed his organist examination in 1927. Later he studied composition with Bjarne Brustad, David Monrad Johansen, Geirr Tveitt, and the Danish composer Dagmar Borup.

Paul Okkenhaug was a versatile composer, with a production comprising works for choir and orchestra, stage music, romances and songs, piano and organ music.

A central position in his canon is held by the music to Olav Gullvågs historical play "The Drama of Saint Olav", which was performed for the first time in 1954. Every year around Olsok (July 29.- 30.) thousands of visitors from all parts of Norway, as well as from abroad, flock to the outdoor theatre at Stiklestad, to watch the drama being performed at the site of the battlefield where Olav fell. The music from this play is the only part of Okkenhaug's production which has previously been recorded.

Paul Okkenhaug was the main editor for the collection of traditional songs published as "Norsk Tonesamling". He himself wrote down about 90 traditional tunes, and arranged many of them for performance.

Okkenhaug taught music at Levanger Teachers' Training Collage, Trøndelag Musikkonservatorium and worked as an organist in Levanger and Frol. He was particularly wellknown for his talent within organ improvisation. For his valuable contribution to the cultural life of the local community as well as the nation, Paul Okkenhaug was awarded His majesty's Gold Medal of Honour, the Stiklestad Prize and the Community of Levanger's Artist Award.

  
PERFORMERS

ELLEN WESTBERG ANDERSEN

KNUT STIKLESTAD

AAGE KVALBEIN

SVEIN AMUND SKARA

TRONDHEIM NYE KAMMERORKESTER

OLE KRISTIAN RUUD

CHOIR 77

TOVE LÅNKAN

  
Initiativ og bearbeidelse:

Arthur Sheridan Langlie, Seattle og Valborg Sundnes, Levanger. Arbeidet videreført ved Paul Okkenhaug-komiteen som besto av Valborg Sundnes, Rolf Diesen og Kjell Okkenhaug.

Produsent: Tore Skille.

Bergen Digital Studio, 2600 Lillehammer

Kutt 1,11 og 12 er tatt opp i Nidarosdomen, Trondheim, juni 1988.

Kutt 2 til 8 er tatt opp i Sakshaug kirke, Inderøy, april 1988.

Kutt 9,10 og 13 til 22 er tatt opp i Henie-Onstad Kunstsenter, Høvik, juni 1988.

Cover design: Okkenhaug Publishing, Iris Storebø

Cover foto: Erling Okkenhaug jr.

Foto av Paul Okkenhaug - Håvard Okkenhaug

Tekster: Valborg Sundnes.

Oversettelse: Anders Martin Kvam/Nan Berntzen Skille.

Støtte til prosjektet fra:

Levanger Kommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sparebanken Midt-Norge avd. Levanger, Stiklestadnemnda

Bidrag fra:

Verdal Samvirkelag, Norsk Kunsthorn og Plast A/L, H. Renbjør, A/S NESTLE NORGE, Levanger. Familie og venner.

Paul Okkenhaug-kommiteen takker:

Alle som på forskjellig måte har bidratt til at dette prosjekt har latt seg gjennomføre.

Distribusjon:

MUSIKKDISTRIBUSJON AS, Postboks 4379 Torshov, 0402 Oslo   

Tilbake til siden om Paul Okkenhaug