In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook 

Paul Okkenhaug-prisen 2023 gikk til Marja Helena Fjellheim Mortensson og Bjørn Marius Hegge
 

Om prisvinnerne 2023   Filmopptak fra prisutdelingen i Levanger
   
Vi ønsker med denne prisen å bidra til inspirasjon og utvikling for unge profesjonelle musikere som utmerker seg i sitt kunstneriske virke. Gjennom det håper selskapet å kunne stimulere til både tradisjonsbæring og nyskaping i et mangfoldig musikalsk landskap i regionen.
Mer om bakgrunnen for Paul Okkenhaug-prisen
 

Om organiseringen av arbeidet - Info     Protokoll Årsmøte 2024
 
Spelet om
Heilag Olav


Informasjon fra Stiklestad  

Les mer om Spelet.


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018
 

Paul Okkenhaugs spolebåndsamling
er digitalisert
Her er samlet innhold fordelt på kategorier fra 89 lydbånd. Noe kan vi lytte til. Gå til oversikten

Musikk- og bildefortellingen
Levangerkantaten
Skrevet til byjubileet i 1936
 
Se og hør opptak av hele kantaten 

Les mer


Dokumentarfilmen
Weidemann på Okkenhaug

Av Sverre Krüger
 
Se filmen   

 
 

Dokumentarfilmen

Spelkomponisten
 

Av Sverre Krüger
 

Se filmen 
Friluftskonsert 9.juni 2018
Levangerkantaten
ved Sundet
Dirigent: Hilde Sand
Solist: Maija Skille
Se videoopptak

Levanger Musikkforening og lokale kor
Videoopptak
Asbjørn Johnsen

 
Les om Paul Okkenhaug-året 2018 - ARV I NYTT LANDSKAP
  


Verkliste og notesamling
på Nasjonalbiblioteket

 

Last ned alle noter fra
Paul Okkenhaugs livsverk

Brevsamlingen er
tilgjengelig på nettet

Siden 2010 har NTNU Universitetsbiblioteket registrert og digitalisert den private brevsamlingen etter sentrale personer i komponisten Paul Okkenhaugs familie.
 
www.arkivportalen.no
Fra Trønderavisa om brevsamlingen

Nå kan du selv spille musikken til Spelet om Heilag Olav i korpset ditt! 
Stykkene kan kjøpes enkeltvis eller i samling. Lykke til!

Spelet om Heilag Olav, alle spels mor for alle -  Flerfoldig tusener har opp gjennom årene tatt turen til Stiklestad for å oppleve magien rundt det som skjedde ei julinatt i 1030, levendegjort av Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk, og ikke få har gått nynnende ut av amfiet. I orkestergrava på Stiklestad spilles musikken av et symfoniorkester eller et blåseensemble. Nå ønsker Paul Okkenhaug-selskapet i samarbeid med Norsk Musikforlag å gjøre denne musikken tilgjengelig for et større publikum og lanserer en suite fra Spelet. Vi håper at de utvalgte stykkene fra Spelet vil klinge landet over, at stemninger fra Hærmannssong, Solleiken og Tormodsstevene kan høres i og fylle nye konsertsteder og utearenaer!      Partituret kan bestilles hos Norsk Musikforlag
   

Paul Okkenhaug-selskapet: paul.okkenhaug@outlook.com  / web.red. erling@okkenhaug.com     Oppdatert 17.mars 2024