In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook      Tilbake

Levangerkantaten var et bestillingsverk til Levanger bys 100-årsjubileum i 1936.

Kantaten ble fremført første gang i Levanger kirke på selve jubileumsdagen, den 18. mai. Både kantaten og jubileumsgudstjenesten samme dag ble direkte overført i norsk radio. Kantatens egentlige tittel er da også Kantate til Levanger by ved 100 årsjubilæet 1936.

Tekstforfatter var Agathe Wibe (1871 – 1955). Hun var født Strømsøe og var søster av jubileumskomiteens formann, Reidar Strømsøe. Med hennes tekst henvendte komitéen seg til organist Paul Okkenhaug (1908 – 1975) for å lage musikken. Han hadde på dette tidspunktet noen få komposisjoner bak seg, først og fremst for sang og klaver. Dette var hans første komposisjon i det store formatet, med solist, kor og fullt symfoniorkester.

Begrepet kantate er betegnelsen på en komposisjon med tekst og instrumenter, og ofte for solist(er), kor og orkester. Kantater er historisk sett sterkt knyttet til kirkelig bruk, tilbake fra 1600-tallet, men det er også laget en mengde kantater knyttet til verdslige begivenheter; ved minnefester, innvielseshøytidligheter, eller som her, et byjubileum. Teksten har selvsagt en konkret forankring i selve begivenheten. Med musikken i tillegg er muligheten til stede for å gi verket en videre verdi. Levangerkantaten har denne muligheten i seg.

Levangerkantaten er delt i seks deler, der komponisten på ulike måter bruker orkesterets klang, det mektige koret og solisten til å kle tekstene i en musikalsk drakt.

Åpningsdelen Lifangr er en sterk hyllest til byen og dens skjønne og naturgitte omgivelser. Teksten bæres frem av koret i en mektig koral. I andre del, Sekler ni beskrives den eldgamle historien til byen, en del av den historien som dette året markeres med Levanger 1000 år. Den gamle historien fortsetter også i tredje del, Jamtskreia, der temaet er Levangers handelstradisjoner med svenskene, martnan. Tonespråket er inspirert av motiv fra folkemusikken, i et driv som gir oss bilde av de store hestekaravanene som kom over fjellet. En liten gest til svenskene lar seg også høre, med noen toner fra ”Du gamla, du fria”.

I fjerde del, Strenge kår, er det byens 100-årige historie fra 1836 som er temaet. Det har vært en dramatisk historie – ”luers flom tre ganger den omspente, hus og helligdom til ruinhop vendte!”. Bybrannene og innbyggernes lidelser følges så av et nydelig orkesterparti, en elegi, med obo som soloinstrument, før blikket rettes optimistisk fremover - ”av asken steg hver gang på ny med større preg våre fedreby!”, og med åpningskoralens melodi. Et mektig parti i komposisjonen.

Så følger en hyllest i orkesteret til det vakre og svært betydningsfulle Levangersundet. Ved Sundet er tittelen på denne femte delen, ofte også kalt Barcarole. Okkenhaug laget også en egen klaverversjon av denne orkestersatsen, Fjordidyll, ett av hans vakreste klaverstykker. I Finale tas pulsen på den nye tid, men der det i tillegg også dveles sterkt ved tekstleddet ”Kun naturen er den samme, slår om alt den gamle ramme”. Kantaten munner ut i et storslått utformet håp og bønn om fremtiden for byen - ”Sel er staden Han beskytter!”

    
(Utgivelsen er en del av prosjektet ”Dokumentasjon av kulturarven etter Paul Okkenhaug”. Prosjektet støttes av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger kommune, Nord- Trøndelag fylkeskommune, Magnhild og Paul Okkenhaugs minne.)


Kor og orkester 1936


Kor og orkester 2008
 
 

Teksten til kantaten - Agathe Wibe

Del 1 – Lifangr (kor)

Lifangr – lune fjord -

så våre fedre dig engang døpte,

fagre barndomsby.

Og kunde noget navn vel høve bedre

den lune plett i lave fjelles ly?

Hvor seiret livet efter vinterdvalen

en vårdag slik som langs din blide fjord?

Hvor steg vel lerkesang mot himmelsalen

så tidlig over nattefrossen jord?

Lifangr, dine lyse sommernetters charme

står for vårt minne som et vakkert dikt.

Det var som solfallsgløden all sin varme

og skjønnhet over byen ødslet rikt.

Mens heggens hvite sne langs sundet skinnet

og fyldte gaten med sin sterke duft.

Og aldrig nogen gang oss går av minne

de blå syreners sky mot gyllen luft.

Og ikke tendtes høstens første stjerne

med større glans enn over dine hjem.

Så skinnet ikke snefjell i det fjerne

som Verrans hvite rand bak fjordens brem.

To strålende og stolte hellebarder

om byen holdt en trofast vintervakt:

mot Skjøtingens og Skallens høie varder

blev utferdslengslens vide veier lagt.
 

Del 2 – Sekler ni (solo )

Sekler ni er runnet

siden første gangen

navnet ditt blev funnet

nevnt i heltesangen

over Islandsskalden,

Gunlaug Ormens tunge,

som i holmgang fallen

lot sitt liv, det unge.

Fredens gjerning viet

er ditt første minne.

Og om saga tiet

kan vi siden finne

at for fredens virke

dine grender høvet.

Gjennom Olavs kirke

stille dåd blev øvet.

Munkeby oss minner

med sitt klosters rester.

Fortids ro vi finner

hvergang vi den gjester.
 

Del 3 – Jamtskreia (kor)

Samme veien som Arnljot drog

med Olavs to menn på skien

og oppe på Kjølen avskjed tok,

pekende nedover lien

mot lyset fra Norges tusinde hjem

samme veien drog siden frem

jämtlandske karavaner

sledernes lange baner.

To gang årlig man ferden så

stile mot Trondhjemsfjorden.

Der, beleilig for handelen lå

Lifangr - kjøpstad i vorden.

Byttehandel foregikk,

sekler igjennem fulgtes den skikk,

som engang hevdevunnen

la til kjøbstaden grunnen!
 

Del 4 – Strenge kår (solo, kor )

Strenge kår

den unge kjøpstad ventet.

Skjebne hård

den gang på gang innhentet.

Luers flom

tre ganger den omspente,

hus og helligdom

til ruinhop vendte!

Av asken steg

hver gang påny

med alt større preg

våre fedreby!


Del 5 – Ved Sundet (kun orkester)
 

Del 6 – Finale (solo, kor)

Slekter skifter,

sekler svinner,

tiden nye

former finner.

Kun naturen

er den samme,

slår om alt

den gamle ramme.

Ennu smiler

livfullt fjorden,

tusen blomster

dekker jorden.

Samme fjelle

holder vakt.

Lund og li

har samme drakt.

Elven synger

samme sang

slik den gjennem

sekler klang.

Men i mot oss

byen bruser!

Motordur:

Biler suser!

Svundne tiders

karavaner

avløst er av

statens baner.

Fossens krefter

bastet, bundet,

byen nye

felt har vunnet!

Må de vokse!

Må vår by

hevde stolt

sitt kjøpstadsry!

Herren hegne

hus og hytter!

Sel er staden

Han beskytter!

Sel! Vår by!

 


 

Her kan du bestille DVD'en
"LEVANGERKANTATEN"
 (26min)

Siden jubileet i 1936 har kantaten blitt fremført ved flere anledninger i Levanger. Det var imidlertid først i tilknytning til Paul Okkenhaug-dagene 2008, som samtidig markerte komponistens 100- årsjubileum, at kantaten for første gang fikk en fremførelse med profesjonelle krefter.Smakebit på You-tube:
http://www.youtube.com/watch?v=9RbTtuviFhI

Hele filmen
https://www.youtube.com/watch?v=fOkUxICk7p8&feature=youtu.be

Det er med stor velvilje fra de medvirkende ved denne anledningen at vi nå kan presentere opptaket fra 2008 på en DVD, sammenstilt med et omfattende fotomateriale som viser Levanger og byens historie.

Last ned DVD-folderen

DVD'en koster kr 219,- inkl porto
Bestilling kan sendes rolf.diesen@hint.no
Ved spørsmål ring 91839849 eller 74022580

DVD'en er også å få kjøpt på
:
Servicetorget, Levanger kommune
Biblioteket, Levanger kommune
Servicetorget, HiNT – Røstad

 
Medvirkende:

Marianne E. Andersen, mezzosopran
Embla og Trondheim kammerkor,
Levanger kammerkor
Norunn Illevold Giske og Kai L. Johansen,
korinstruksjon
Trondheim Symfoniorkester
Ole Kristian Ruud,
dirigent


Regi og klipp: Per Arne Bustnes, Progressive Film AS

Videoopptak fra konserten i Levanger kirke:
Erling Okkenhaug.

Lydopptak og bearbeiding av lyd:
Lydhagen studio ved Tony Waade.

Fotografier og filmopptak:
Levanger Museum ved Nils Torske, Trond Hattrem, Levangeravisa, Sverre Krüger og Bjarne Johnsen.

Grafisk produksjon:
Erling Okkenhaug.

Arbeidsgruppe for DVD-prosjektet:
Rolf Diesen, Mari Lunnan, Erling Okkenhaug.Bildekavalkade fra Levanger 1936
Vi har fått låne noen fantastiske bilder fra det året Levangerkantaten ble fremført. Se her


Rolf Diesen om kantaten på filmpremieren
Rolf Diesen i arbeidsgruppen (MP3-fil)


Intervju med Rolf Diesen og utdrag fra kantaten.
NRK Trøndelag 18.05 (MP-3 fil)

 

        
    
Paul Okkenhaug                     Agathe Wibe

  

   Her finner du lenker til notene til Levangerkantaten
   på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

 

Fra pressen om Levangerkantaten:

 


Levangeravisa 14.05.2011
 


 
Trønderavisa 14.05.2011

 

Trønderavisa 18.05.2011
 

 


Trønderavisa 19.05.2011

 Levangeravisa 19.05.2011

Trønderavisa 28.10.2011

______________________________________________________

Riksantikvar Jørn Holme om fredningen av Levangers historiske bymiljø:

Levangers trehusbebyggelse som verdi

Riksantikvaren ønsker å frede store deler av Levanger sentrum som et unikt kulturmiljø og ta vare på bebyggelsen til glede for både nåværende og framtidige innbyggere.

Bebyggelsen i Levanger sentrum er særpreget og unik i nasjonal sammenheng, særlig trebygningene i sveitser- og jugendstil. I Midt-Norge finnes det i dag nesten ingen intakte trehusmiljøer fra perioden 1896-1904, men Levanger sentrum har bevart mye av særpreget som treby fra denne tiden. Levanger har langt tilbake i historien vært et møtested og markedsplass, og det er spor fra middelalderen i grunnen I sentrum.
Fredningen i Levanger er den andre kulturmiljøfredningen innenfor et tett bymiljø i Norge - Birkelunden på Grünerløkka i Oslo var den første. Per i dag er seks kulturmiljøer vedtatt fredet i Norge. Det er altså et sjeldent, men verdifullt utvalg av kulturmiljøer som oppnår en slik status.

Kommunen er positiv til en permanent freding av Levangers trehusbebyggelse og den fredningsprosessen som nå skal starte opp. Rundt 200 eiendommer i Levanger vil bli omfattet av fredningen. Ved oppstart av arbeidet mot en varig kulturmiljøfredning vil en avgrensing av området bli foreslått. Denne avgrensingen av fredningsområdet vil i stor grad bli som da Levanger kulturmiljø var midlertidig fredet.
 
Fredningen av kulturmiljøet I Levanger sentrum åpner for nye muligheter til å skape et godt bomiljø og ny vekst.

Jørn Holme
Riksantikvar
Sign.

(Teksten er fra et brev som ble sendt ut til innbyggerne i Levanger som er berørt av fredningen, før et folkemøte våren 2010.)


 


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018