In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook      Tilbake

PROGRAM I JUBILEUMSÅRET:SØNDAG 15. JUNI – LEVANGER TORG

Arrangementet vil avslutte Levanger kulturfestival samtidig som det innleder markeringene i jubileumsåret. Musikalsk blir det lagt vekt på komponistens vokalverk og tekster i tilknytning til hans miljø.     

Aktørene er i hovedsak lokale amatører med innslag av profesjonelle.

      -      Hildegun Eggen, konferansier/oppleser.
-
      Maija Skille, mezzosopran
-  
   Anders Sødermark, piano
-
      Tormod Knapp, cello

Tørkhuset holdes åpent lørdag 14. og søndag 15. juni.


MANDAG 30 JUNI: FØDSELSDAGEN i LEVANGER KIRKE   

Temabasert konsert, Paul Okkenhaug som folkemusikksamler, familiemann, naturinteressert, kunstnervenn og søkende person. 

Utøvere:
       -     Isa Kathrine Gericke, sopran
       -
     Knut Stiklestad, bass
       -
     Levanger Blandakor, dir. Per Anker Johansen
       -
     Einar Olav Larsen, fiolin
       -
     Mona Spigseth, piano
       -
     Knut Ola Vang, orgel

Tørkhuset holdes åpent lørdag 28, søndag 29. og mandag 30. juni.

OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD 

Lørdag 19. juli: Konsert i Borggården.

Program med bl.a. urfremføring av bestillingsverk av Wolfgang Plagge basert på sanger av Paul Okkenhaug, musikk av Geirr Tveitt (nær komponistkollega og også 100 års jubilant i år).

      -    Marianne Beate Kielland, mezzo
-
    Ola Marius Ryan, tenor
-
    Gjermund Larsen, hardingfele
-
    Olsokorkesteret, dir. Ole Kristian Ruud

Fredag 25. juli: Stiklestad kirke.

Sammensatt program med musikk av Okkenhaug som sentralt innslag.

      -    Kjetil Støa, tenor
-
    Bjørn Bratsberg, orgel
-
    Olsokkoret, dir. Tore Erik Mohn

PAUL OKKENHAUG-DAGENE 2008

Torsdag 23. oktober kl 1930 

Åpningskonsert i Olavshallen, Trondheim, 

Programmet vil inneholde bestillingsverk av Wolfgang Plagge, basert på temaer fra Spelmusikken. Orkesterverk av Paul Okkenhaug og Geirr Tveitt i tillegg.

       -   Håvard Gimse, klaver
 -
   Trondheim symfoniorkester, dir. Ole Kristian Ruud

Fredag 24. oktober kl 1900 

Konsert i Levanger kirke

Okkenhaug-program, med basis i CD-en ”Eg veit ei lita gjente”.

      -     Mari Eriksmoen, sopran
-
     Marianne E. Andersen, mezzo
-
     Øystein Sonstad, cello
-
     Sveinung Bjelland, klaver

Fredag 24. og lørdag 25. oktober

Verksted: ”Det å skape”.

Ledes av komponisten Wolfgang Plagge og vil rette seg mot barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Fremføring på lørdag.

Fredag 24. og lørdag 25. oktober

HiNT-seminaret 2008

Dette seminaret vil i tillegg strekke seg over hele høsten.

       -   Fortellerkunst basert på gamle lydbåndopptak
 -
   Idar Karevold
 -
   Erling Okkenhaug, Lisa Bonnár og Andreas Ulvo
 -
   Levangerkantaten
 -
   Wolfgang Plagge

Lørdag 25. oktober

Lunsjkonsert på Backlund

Lørdag 25. oktober kl 1900

Konsert i Levanger kirke

Program med komponister som har inspirert komponisten.

       -    Hilde Mathisen Gimse, fiolin
 -
    Øyvind Gimse, cello
 -
    Håvard Gimse, klaver

Søndag 26. oktober kl 1100

Musikkgudstjeneste i Levanger kirke.  

Overføres i radio.

Søndag 26. oktober kl 1800

Avslutningskonsert i Levanger kirke

Hovedverket er Levanger-kantaten fra 1936.

Programmet for øvrig vil bestå av en orgelkonsert av Francis Poulenc og korsanger av komponisten. 

      -   Marianne E. Andersen, mezzo
-
   Kåre Nordstoga, orgel
-
   Trondheim og Levanger kammerkor, 
     dir. Norunn Illevold Giske  
-
   Trondheim symfoniorkester, dir. Ole Kristian Ruud

Paul Okkenhaug ruver som komponist
i trøndersk sammenheng.

"Paul"  Maleri av Jacob Weidemann 1946

I 2008 var det 100 år siden han ble født. Jubileumsåret ble brukt til å hedre komponisten og hans kompositoriske virke. Samtidig ble lagt til grunn dette virket og hans kulturelle miljø som et fortsatt inspirerende grunnlag for nye skaperprosesser.

Som en videreføring av perspektivene ”inspirasjon og improvisasjon” i 2005 er ”det å skape” ledetråden for årets arrangement. 

 

Gudstjeneste med tema
SKAPE - FORMIDLE - OPPLEVE

LENKE TIL OPPTAK FRA GUDSTJENESTEN I LEVANGER KIRKE 26.10

 

 

Nye kunstneriske uttrykk
I tillegg til at barn og unges arbeid, i de sammenhenger som er redegjort for ovenfor, også kan innebære kunstneriske uttrykk, er denne overskriften knyttet mer direkte til bestillingsverket av Wolfgang Plagge. En del av dette verket ble  fremført på Stiklestad 19. juli og en del ved åpningskonserten i Olavshallen 23.oktober. Bestillingsverket har grunnlag i tematikk fra Okkenhaugs komposisjoner, spesielt Olavsmusikken og sangene. Med Plagge som sentral på begge disse arenaene har vi sett at muligheten for å kunne oppleve sammenhenger mellom prosess og resultat er blitt sterkere.

Videre ble det fremført orgelimprovisasjoner i Levanger kirke 30. juni, med Okkenhaugs egne opptak som referanse, og gjenomført en egen konsert i regi av Levanger jazzklubb. Okkenhaug var viden kjent for sin improvisasjonskunst, vi ønsket derfor å videreføre dette musikalske uttrykket i hans ånd.  

Generelt må sies at all musikken som ble presentert hadde som mål å tilføre nye impulser, tolkninger, opplevelse og dermed nye kunstneriske uttrykk. Spesiell stor spenning ble knyttet til Levanger-kantaten, som for første gang skal fremføres på profesjonelt plan..    

( Fra Paul Okkenhaug-dagene i 2005 )

Paul Okkenhaug-dagene ble også arrangert i 2001 og 2005.
Paul Okkenhaug-dagene eies av Levanger kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stiklestad nasjonale kultursenter er i tillegg representert i styringsgruppen, som dermed består av ordfører Robert Svarva, rektor Knut Arne Hovdal og direktør Turid Hofstad.

 
I september ble komponisten Wolfgang Plagge invitert til å undervise lærerstudenter og lærere i musikkseksjonen om hvordan han tenker og arbeider i slike sammenhenger. Dette ble så følge opp under selve PO-dagene der han arbeidet direkte med barn, og der våre studenter og lærere også fikk følge en slik prosess. Høgskolelektor Solveig Salthammer har ansvaret for dette opplegget.

Ved ”Okkenhaug-seminaret”, som HiNT er ansvarlig for i november hvert år, vil HiNTs lærere tilby et seminar overfor lærere i barnehage og skole. Her kan denne kunnskapen og HiNTs egen kompetanse innen området således gis overfor en bredere gruppe av lærere.   

To av plakatene for programmet var designet slik: 
 
 

Å skape – å formidle – å oppleve

Tre ord som hører sammen og som sier noe om det å være menneske, det å ta i bruk seg selv.

I år er det 100 år siden komponisten Paul Okkenhaugs ble født. Visst skal vi feire Paul Okkenhaug og musikken hans, men først og fremst vil vi feire det å skape. Og i skapelsesprosessen inngår også det å formidle og det å oppleve.

På jordet bortenfor gården Okkenhaug  står det gamle Tørkhuset. Hit kom brødrene Kvalstad fra Namdalen, en maler, en lyriker. Sammen satte de i stand det gamle tørkhuset og gjorde det til et lite hus fullt av skaperkraft.

Det er høy himmel over Tørkhuset, sa Jakob Weidemann,  som bodde her i flere perioder, her malte han så godt, her var det fred , her kom inspirasjonen til å skape. Felleskapet som Tørkhuset står for er en god felles-nevner også for jubileumsåret 2008, kunstarter som glir over i hverandre og inspirerer hverandre.

Vi vil vise hvordan kunstformer kan kommunisere,  angå mennesker i dag, energi som går fra skaperen til lytteren og tilbake.  Derfor har vi valgt nettopp de tre orda - for å synliggjøre den kraften. Kanskje trenger vi mer enn noensinne påfyll og tro på oss selv, kanskje kan vi inspireres til å ta fram noe vi selv har, enten det gjelder det skapende, det formidlende eller måten vi opplever ting på.
  
"Tørkhuset"  Maleri av Jacob Weidemann 1946

Selv kjøpte Okkenhaug en Tandberg båndopptaker i 1952, han ville gå til kildene, han ville dokumentere det han selv trengte til det han skulle skape.

Derfor har vi i dag opptak der han selv spiller, uvanlig fra den tida, vi har folketonene som han hørte dem, vi har historiefortellerne som med bred pensel beskriver huldra, tusser og troll, noe det var viktig for Okkehaug å få dokumentert. På den måten formidlet han selv hva andre bidro med, og han ga opplevelsen videre til ettertida.

Alle mennesker har evnen til på ulike vis å skape, til å formidle, til å oppleve. De tre orda skal aktualiseres på ulike vis, og en av de viktigste hendelsene  under jubileet er gjenskapelsen:

Samtidskomponisten Wolfgang Plagge tar tak i tema fra Okkenhaugs musikk og gjør dem til sine egne komposisjoner.
 
 Samtidskomponisten møter mellomkrigskomponisten
– hva oppstår da?

Og kan det inspirere andre til å ta seg selv mer i bruk?  

 


Om valg av motto for Paul-Okkenhaugdagene:

Under Paul Okkenhaug-dagene i 2001 satte vi fokus på:
Mennesket - Musikken - Miljøet

I 2005 la vi vekt på:
Inspirasjon - Improvisasjon

I 2008 konkluderte vi med selve prosessen:
Det å skape, formidle og oppleve
 

    Her er tenkekartene

 
Paul Okkenhaug-dagene
23.-26. oktober 2008 
Last ned hele programmet (PDF)

Mindre programfolder (PDF)

 
Samling konsertklipp fra Paul-Okkenhaugdagene (You Tube)

PRESSEOPPSLAG FOR
JUBILEUMSÅRET 2008


Trønderavisa 06.09.2007


 
Adresseavisen 03.04.2008Trønderavisa 03.04.2008Trønderavisa 16.06.2008


Trønderavisa 26.06.2008Levangeravisa 28.06.2008


 
Trønderavisa 28.06.2008


Adresseavisen 01.07.2008


 
Adresseavisen 01.07.2008


 
Trønderavisa 01.07.2008


 
Trønderavisa 01.07.2008


 
Trønderavisa 01.07.2008Trønderavisa 02.07.2008


Levangeravisa 03.07.2008
  

Levangeravisa 03.07.2008Trønderavisa 17.07.2008


Levangeravisa 03.10.2008Trønderavisa 22.10.2008


Levangeravisa 23.10.2008Levangeravisa 23.10.2008Levangeravisa 25.10.2008Levangeravisa 25.10.2008


Levangeravisa 25.10.2008


 
Trønderavisa 25.10.2008


 
Trønderavisa 27.10.2008


Levangeravisa 28.10.2008Levangeravisa 08.11.2008


 


 


 


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018